Stichting Minister van Kinderen
Meld u aan

Meer dan een megafoon: Een minister van Kinderen kan echt iets veranderen

Op dinsdag 22 november stond Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag in het teken van de rechten van het kind. Een breed gezelschap deskundigen discussieerde die middag op uitnodiging van de nieuwe Stichting Minister van Kinderen over de noodzaak om kinderen hoger op de politieke agenda te krijgen.

Dat kinderen onvoldoende stem hebben in de Nederlandse politiek, stond voor alle aanwezigen vast. Politiek vertegenwoordigers van links tot rechts spraken deze middag hun steun uit voor het initiatief van de stichting om in volgende kabinetten een minister van kinderen aan te stellen.

Ook de aanwezige hulpverleners, docenten, beleidsmakers en andere geïnteresseerden wilden meer aandacht voor de rechten van kinderen. “Kinderen kunnen immers niet even op hun tractor naar het Malieveld rijden,” verwoordde Corien van Starkenburg, bestuurder van Ingrado, het heersende sentiment.

Maar in hoeverre kan een aparte bewindspersoon van kinderen echt iets kan veranderen?

Lees meer

Ons Doel

De meeste kinderen in Nederland zijn gelukkig. Maar er zijn ook veel kinderen met wie het niet goed gaat. Bijvoorbeeld door armoede, kindermishandeling of lange wachtlijsten voor psychische hulp. Dat is in strijd met het kinderrechtenverdrag. Daarom willen wij een Minister van Kinderen, die dit aanpakt!

Stichting Minister van Kinderen constateert dat

  • in het Kinderrechtenverdrag staat dat bij alle regels en beslissingen die genomen worden over kinderen, het belang van het kind voorop moet staan
  • Kinderrechten voor alle kinderen gelden
  • Kinderen recht hebben om mee te praten over zaken die hen aangaan
  • We kinderrechten overtreden als we grote problemen als armoede, kindermishandeling en wachtlijsten voor hulp laten bestaan
  • Het al jaren niet lukt om deze problemen op te lossen.

Wij verzoeken om een Minister van Kinderen aan te stellen, die ervoor zorgt dat de regering zich houdt aan het kinderrechtenverdrag, bij alle beslissingen die ze neemt en alle regels die ze maakt. Die er ook voor zorgt dat kinderen mogen meedenken en meepraten over thema's die hen aangaan, zoals klimaat, onderwijs en jeugdzorg. De Minister van Kinderen zorgt daarmee niet alleen goed voor alle kinderen, maar ook voor de toekomst van iedereen in Nederland.

Evenement: Een Minister van Kinderen in Nederland?

22 september 2023, Nieuwspoort Den Haag

Ook dit jaar organiseert de Stichting Minister van Kinderen hèt evenement waarop wij bij elkaar komen voor het belang van kinderrechten en de nood voor een professionele kinderrechten lobby. Zal dit jaar, hèt jaar zijn voor een Minister van Kinderen?

Door de recente val van het kabinet is het onderwerp van een Minister van Kinderen weer uiterst relevant geworden. We zijn ons ervan bewust dat de meeste kinderen in Nederland gelukkig zijn, maar er zijn ook veel kinderen die het moeilijk hebben.

Armoede, kindermishandeling en lange wachtlijsten voor hulp zijn problemen die in strijd zijn met het kinderrechtenverdrag. Het is onze overtuiging dat we een Minister van Kinderen nodig hebben die deze problemen aanpakt en ervoor zorgt dat het belang van het kind altijd voorop staat bij beslissingen en regelgeving.

Tijdens het evenement zullen we verschillende sprekers hebben die zullen ingaan op het belang van kinderrechten, het belang van een Minister van Kinderen en de nood voor een professionele kinderrechten lobby.

Wij geloven dat uw aanwezigheid op dit evenement van grote waarde is om samen te werken aan een betere toekomst voor alle kinderen in Nederland, vooral in het licht van de recente politieke ontwikkelingen. Uw inzichten en betrokkenheid zullen bijdragen aan de discussie en het vormgeven van een effectieve lobby voor kinderrechten.

Reserveer uw plek

Mede mogelijk gemaakt door:

Logo van innovatienetwerk Jeugd

Neem contact met ons op